06. Januar 2021

Uticaj sulpirida na vrednost prolaktina

Farmaceuti mogu i treba da imaju uvid u terapiju koju pacijent uzima, kao i na potencijalne efekte na vrednosti biohemijskih parametara, što je od značaja za adekvatnu dijagnostiku i praćenje terapijskog efekta, a iznad svega za dobrobit pacijenta.

Sledeći slučaj je pomalo specifičan i za to je bila potrebna dublja analiza jer je reč o osobi sa narušenim mentalnim zdravljem.

Analiza slučaja iz prakse:

Osoba ženskog pola (20 godina) dolazi u apoteku vidno uznemirena i uplašena, i pokazuje farmaceutu izraslinu ispod pazuha. Ona je stalna pacijentkinja i ima puno poverenje svog farmaceuta koji ima uvid u njenu terapiju i zna da ima bipolarni poremećaj.

Pacijentkinja dodaje da ima izostanak mesečnog ciklusa, a test na trudnoću je negativan. Uplašena je, jer smatra da je problem možda onkološki.

Od terapije ima sertalin, sulpirid i klonazepam.

Obzirom da je problem kompleksniji, a bilo je promene u terapiji, pacijentkinja je upućena ginekologu i na laboratorijske pretrage. Do rezultata koji su bili neophodni, kao jedinu preporuku iz apoteke pacijentikinja je dobila savet - hladne obloge na mesto izrasline.

Posle posete ginekologu i negativnog ranog testa na trudnoću pacijentkinja je dobila uput za onkologiju. Pre posete onkologu došla je u apoteku da i farmaceut pogleda laboratorijski nalaz. Nivo prolaktina je bio pet puta viši od normalne vrednosti.

Farmaceut je posumnjao na povezanost novog leka za pacijentkinju - sulpirida na skok biohemijskog parametra. Uz umirivanje pacijentkinje savet je bio sačekati i onkološki pregled.

Do tada nastavljala je sa hladnim oblogama uz preporuku probiotika jer je pouzdano dokazano da je mikrobiom u crevima povezan sa zdravljem mozga.

Nakon posete onkologu, gde je utvrđeno da ta izraslina nije maligne prirode iz apoteke je preporučena ponovna kontrola kod psihijatra zbog eventualne korekcije terapije.

Za tretiranje izrasline po preporuci lekara data je antibiotska mast.

Nakon posete psihijatru i izmene antipsihotika posle mesec dana pacijentinja je dobila mesečni ciklus a nivo prolaktina se smanjio. Posle nekoliko meseci nivo prolaktina je vraćen u normalu. Što se tiče izrasline pod pazuhom ona je sanirana antibiotskom mašću za otprilike pet dana.

Ovo je odličan slučaj saradnje pacijenta, farmaceuta i lekara tri različite specijalnosti.

Pacijentkinja je dobila dobro izbalansiranu terapiju, imala je poverenje u farmaceuta koji je umirivao razgovorom i pravilnim tumačenjem rezultata, sumnjom na uticaj leka na prolaktin a time i posledične manifestacije

Pacijentkinja je dobila savet o upotrebi lekova, uključen je probiotik, za tretman izrasline antibiotska mast. Savetovanje je išlo u smeru vođenja računa o depilaciji tj, oko upotrebe brijača u predelu pazušne regije. Uključen je i cink jer je usled stresa došlo do pada imuniteta.

Zbog ovako kompleksnih slučajeva iz prakse preporuka je voditi evidenciju u vidu popunjavanja obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lek (ALIMS) i slučaj obraditi kroz dokumentovanje u apoteci ali i u ličnom portfoliu farmaceuta.