Polityka Prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., korzystając z aplikacji MyPharmaSpace, akceptujesz wszelkie ryzyko wynikające z jej użytkowania oraz akceptujesz, że będziesz wykorzystywać jej treści wyłącznie do użytku osobistego i na własne ryzyko. Nasz system informacyjny jest chroniony środkami technicznymi przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, rozpowszechnianiem, utratą i usunięciem Twoich danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SPACE2C d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) przy ul. Zavrtnica 17, KRS 60246899994. Twoje dane mogę być przetwarzane przez administratora oraz spółki z Grupy Salveo z siedzibami w Unii Europejskiej, którym możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych. Możesz się z nami także skontaktować pocztą elektroniczną pisząc do inspektora danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Imię i nazwisko: Tajana Đulabić
E-mail: t.djulabic@salveo-pharma.com

Za pośrednictwem aplikacji MyPharmaSpace zbierane i przetwarzane mogą być dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; informacja o wykonywanym zawodzie; miejsce pracy i jego adres; stanowisko; data rozpoczęcia nauki w szkole średniej oraz nazwa szkoły, rok rozpoczęcia studiów oraz nazwa uczelni; wybrana przez Ciebie nazwa członka, czy fotografia.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z usług aplikacji, kontaktowania się z użytkownikami aplikacji, rozpatrywania reklamacji złożonych przez użytkowników aplikacji, a także w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1  lit. a RODO (zgoda użytkownika), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy usługodawcy).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 32 – 35 RODO, kontaktując się z administratorem pocztą elektroniczną listownie na adres administratora.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto i korzystać z usług aplikacji MyPharma Space, otrzymywać powiadomienia, dodać komentarz w aplikacji, złożyć reklamację, czy skontaktować się z administratorem w innym celu.

Gwarantujemy, że będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia Twoich oczekiwań, zawierania i wykonywania umów, dla naszego własnego marketingu i innych prawnie uzasadnionych interesów, które są istotne dla naszej działalności. Będziemy wykorzystywać dane do jasno określonych celów i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim ani wykorzystywać do nieokreślonych celów.

Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywać się wyłącznie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i obowiązującymi polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Rejestrując się w aplikacji MyPharmaSpace, musisz założyć konto i stworzyć swój profil.

Aby założyć konto, wprowadź swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie twarzy, stanowisko, nazwę oraz dane kontaktowe pracodawcy, rok rozpoczęcia nauki w szkole średniej oraz rok rozpoczęcia studiów, ewentualnie załącz swoją fotografię (wizerunek).

Nasi zarejestrowani użytkownicy („członkowie”) w aplikacji mobilnej MyPharmaSpace dzielą się swoją tożsamością zawodową, nawiązują kontakty z innymi członkami, wymieniają wiedzę i opinie zawodowe, publikują i przeglądają odpowiednie treści, dokształcają się oraz rozwijają zainteresowania zawodowe.

Członkowie korzystają z naszych usług, aby odkrywać możliwości zawodowe, nawiązywać i utrzymywać kontakt z innymi członkami oraz dzielić się informacjami. Nasze zasady dotyczące wykorzystywania danych dotyczą każdego członka lub gościa.

Korzystając z aplikacji mobilnej MyPharmaSpace, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

Tworząc swój profil, masz możliwość określenia, które dane chcesz udostępniać innym użytkownikom aplikacji MyPharmaSpace.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w naszej lokalnej bazie danych użytkowników.

Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na kontakt w miejscu pracy oraz telefoniczną lub bezpośrednią rozmowę z pracodawcą, w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wyeliminowania osób, które podszywają się pod cudze dane.

Będziemy wykorzystywać zebrane informacje w następujących celach: dostarczanie Tobie informacji o naszych aplikacjach mobilnych, produktach, usługach, Twoich kontach i powiadomieniach lub innych interaktywnych treściach (np. czat). Korzystając z czatu, zgadzasz się, że aplikacja MyPharmaSpace łączy Ciebie lub oferuje połączenie z innymi farmaceutami do tak zwanych zespołów aptecznych na podstawie wspólnych wyznaczników z Twojego profilu, takich jak lokalizacja, pracodawca, podobne zainteresowania i tym podobne.

Umożliwimy Tobie również wzięcie udziału w naszych ankietach, promocjach, quizach oraz udział w kongresach organizowanych przez SPACE2C d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) przy ul. Zavrtnica 17, KRS 60246899994 (dalej: SPACE2C) jako właściciela aplikacji mobilnej MyPharmaSpace.

Miej świadomość, że możemy wykorzystywać zebrane dane do szeregu innych standardowych celów (np. analizowanie sposobu korzystania z naszej aplikacji, zaproszenie do udziału w quizie, konkursie itp.).

Dane są dostępne tylko dla pracowników SPACE2C, a także dla pracowników spółek Grupy Salveo, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy. Imię, nazwisko, zdjęcie, rok rozpoczęcia nauki w szkole średniej czy studiów oraz adres e-mail, które dobrowolnie podajesz rejestrując się na platformie MyPharmaSpace i dobrowolnie publikujesz na profilu Mojej Aplikacji, są przechowywane w programie iDEA Generator, który odpowiada wymaganiom przewidzianym w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dane są wykorzystywane w celu umożliwienia aplikacji wyszukiwania współpracowników, tworzenia zespołów aptecznych itp.

Otrzymywanie okazjonalnych biuletynów lub newslettera (publikacji, artykułów, wiadomości, broszur informacyjnych, czasopism) od SPACE2C lub jakiejkolwiek spółki z Grupy Salveo nie jest działaniem marketingowym wymagającym Twojej zgody, a korzystając z aplikacji MyPharmaSpace zgadzasz się na otrzymywanie takich powiadomień oraz okazjonalnego newslettera. Powiadomienia oraz okazjonalny newsletter może być wysyłany na Twój profil użytkownika lub na Twój adres e-mail, podany w aplikacji jako adres kontaktowy.

Bez tych informacji i weryfikacji podanego adresu e-mail niemożliwe jest zawarcie umowy oraz wywiązanie się z przyjętych zobowiązań biznesowych i realizacja Twoich oczekiwań.

Baza klientów to nasz prawnie uzasadniony interes, który pozwala nam poprawiać wyniki biznesowe i podnosić jakość obsługi. Łatwiej nam też sprostać wymaganiom określonym w procesie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak aktualizacja i przenoszenie danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych. Takie środki uwzględniają:

 • stan zaawansowania technologii;
 • koszt ich wykonania;
 • charakter danych oraz
 • ryzyko przetwarzania.

Ich celem jest zapewnienie ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym użyciem lub dostępem przed innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Ponadto, przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z następującymi obowiązkami:

 • zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są odpowiednie, istotne oraz nie są nadmierne i są niezbędne do osiągnięcia powyższego celu;
 • dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były aktualne i dokładne (w tym celu możemy poprosić Cię o potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy o Tobie; zachęcamy do niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, abyśmy mogli zapewnić, że są to Twoje dane osobowe i są one aktualne); oraz
 • możemy przetwarzać Twoje dane wrażliwe, które dobrowolnie podasz, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu, w przypadku gdy dostęp do danych i przetwarzanie ich ma wyłącznie odpowiedni personel, na odpowiedzialność jednego z naszych odpowiedzialni agenci. ochrona tajemnicy handlowej i poufności.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub w celu spełnienia wymogów prawnych, lub do czasu, kiedy zażądasz usunięcia wszystkich wymienionych danych.

O ile postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie stanowią inaczej, okres przechowywania danych trwa tak długo, jak jest to konieczne lub do momentu podjęcia decyzji przez użytkownika po ostatnim użyciu lub uzyskaniu dostępu do odpowiedniej strony internetowej, czy aplikacji mobilnej. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszych aktywnych systemów.

 

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Polityka prywatności reguluje prawa i obowiązki SPACE2C d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) przy ul. Zavrtnica 17, KRS 60246899994 (dalej: SPACE2C) jako właściciela aplikacji mobilnej MyPharmaSpace (dalej: aplikacja lub MyPharmaSpace) oraz zarejestrowanych użytkowników w zakresie wykorzystywania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.

MyPharmaSpace może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, to znaczy stron nienależących  do SPACE2C lub spółek Grupy Salveo.

Nie będziemy umieszczać reklam produktów i usług stron trzecich w Twoich treściach bez Twojej zgody (w tym treści sponsorowanych). Nie dotyczy to ofert reklam wyświetlanych za pośrednictwem tzw. banerów – banery reklamowe osób trzecich mogą być Tobie wyświetlane.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy wysyłać Tobie wiadomości promocyjne, reklamy i inne informacje, które mogą Cię zainteresować w oparciu o Twoje preferencje i reklamy w mediach społecznościowych, za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak Facebook lub Google, lub za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych.

Na podstawie Twojej zgody udostępniamy reklamodawcom raporty dotyczące kategorii osób, które widzą ich reklamy, oraz skuteczności ich reklam, ale nie udostępniamy danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie), chyba że wyrazisz na to zgodę. Na przykład udostępniamy reklamodawcom ogólne dane demograficzne i dane interesujące reklamodawców (na przykład informację, że reklamę zobaczyła osoba mieszkająca w konkretnej miejscowości), aby pomóc im lepiej zrozumieć ich odbiorców. Potwierdzamy również, które reklamy w aplikacji MyPharmaSpace doprowadziły do ​​zakupu lub działania związanego z reklamodawcą. Wszystkie nasze działania online są zgodne z odpowiednimi przepisami.