Zaštita privatnosti

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine pristupom aplikaciji MYPHARMASPACE prihvaćate sve rizike koji nastaju njenim korištenjem te prihvaćate da ćete njen sadržaj upotrebljavati isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Naš informatički sustav zaštićen je tehničkim mjerama od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja, gubljenja i brisanja Vaših podataka.

Jamčimo Vam da ćemo Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovora, za vlastiti marketing i druge legitimne interese koji su važni za naše poslovanje. Podatke ćemo koristiti u jasno definirane svrhe te ih nećemo prosljeđivati trećim stranama niti koristiti u neodređene svrhe.

Obrada Vaših podataka će se isključivo provoditi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim hrvatskim zakonima i propisima.

Prilikom registracije na aplikaciju MYPHARMASPACE potrebno je izraditi korisnički račun i izraditi svoj profil.

Da biste izradili račun, unosite Vaše osobne podatke, uključujući Vaše ime i prezime, adresu e-pošte, fotografiju lica, radno mjesto, naziv i kontakt podatke Vašeg poslodavca, godina upisa u srednju školu te godina upisa fakulteta.

Naši registrirani korisnici ("Članovi") na našoj mobilnoj aplikaciji MyPharmaSpace dijele svoj profesionalni identitet, povezuju se sa drugim članovima, razmjenjuju znanja i profesionalna mišljenja, objavljuju i pregledavaju relevantan sadržaj, uče i pronalaze poslovne interese.

Članovi koriste naše usluge kako bi pronašli poslovne prilike i povezali se s drugima i dijelili informacije. Naša Pravila o upotrebi podataka primjenjuju se na bilo kojeg člana ili posjetitelja.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju MyPharmaSpace, pristajete na ova Pravila.

Prilikom izrade svog profila imate izbor da sami odredite koje podatke želite dijeliti s drugima na aplikaciji MYPHARMASPACE.

Vaše osobne podatke čuvamo u našoj lokalnoj bazi korisnika.

Unošenjem Vaših osobnih podataka dajete pristanak da Vas se kontaktira na Vaše radno mjesto i razgovor s vašim poslodavcem telefonom ili neposredno, radi izbjegavanja lažnog predstavljanja.

Prikupljene informacije ćemo koristiti u sljedeće posebne svrhe: pružiti Vam informacije o našim mobilnim aplikacijama, proizvodima, uslugama, Vašim računima i obavijestima ili drugim interaktivnim sadržajima (npr. chat). Korištenjem chata pristajete na to da Vas aplikacija MYPHARMASPACE povezuje ili da Vam nudi povezivanje s drugim ljekarnicima u takozvane ljekarničke timove prema zajedničkim odrednicama iz Vašeg profila, kao što je lokacija, poslodavac, slični interesi i tome slično.

Također ćemo Vam omogućiti sudjelovanje u našim anketama, promocijama, kvizu te sudjelovanje na kongresima u organizaciji društva SPACE2C d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17, OIB 60246899994 (dalje: SPACE2C) kao vlasnika mobilne aplikacije MYPHARMASPACE.

Molimo imajte na umu da prikupljene podatke možemo koristiti u brojne druge standardne svrhe (npr. mjerenje uporabe naše aplikacije, poziv na sudjelovanje u kvizu, nagradnom natječaju ili tome slično).

Podaci su dostupni samo zaposlenicima SPACE2C kao i zaposlenicima društava iz grupacije Salveo kojima su nužni za obavljanje posla. Ime, prezime, fotografija, godina upisa SSS/VSS i adresa e-pošte, koje dobrovoljno upisujete prilikom registracije u MyPharmaSpace platformu te dobrovoljno objavljujete na Moj Profil aplikacije, pohranjujemo u programu iDEA Generator koji je usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka. Podaci se koriste u svrhu ako bi omogućili aplikaciji pronalazak kolega, formiranje ljekarničkih timova i slično.

Primanje povremenih ili prigodnih newslettera (objava, priloga, članaka, vijesti, novina, časopisa) od strane SPACE2C ili nekog od društava iz grupacije Salveo, nije marketinška aktivnost za koju je potreban Vaš pristanak, i samim korištenjem aplikacije MYPHARMASPACE pristajete na primitak takvih povremenih ili prigodnih newslettera. Ovakvi newsletteri mogu biti odaslani na Vaš korisnički profil ili na Vašu email adresu koju ste prijavili u aplikaciji kao kontakt adresu.

Bez ovih podataka te verificirnja upisane mail adrese nemoguće je ugovaranje i ispunjavanje preuzetih poslovnih obaveza i Vaših zahtjeva.

Baza klijenata naš je legitimni interes koji nam omogućava poboljšanje rezultata poslovanja i dizanje kvalitete usluge. Također nam je lakše ispuniti zahtjeve koji su definirani u procesu usklađivanja s propisima o zaštiti osobnih podataka kao što su ažuriranje i mogućnost prenosivosti osobnih podataka.

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi pružili razinu sigurnosti i povjerljivosti Vaših osobnih podataka.

Takve mjere vode računa o:

(i) statusu napredovanja tehnologije;

(ii) troškovima njihove implementacije;

(iii) prirodi podataka, i

(iv) riziku obrade

Svrha je pružiti zaštitu protiv slučajnih ili nezakonitih uništavanja ili izmjena, slučajnih gubitaka, neovlaštenog otkrivanja ili pristupanja protiv ostalih nezakonitih oblika obrade. Nadalje, prilikom postupanja s Vašim osobnim podacima postupamo u skladu sa sljedećim obvezama:

prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke koji su prikladni, relevantni i koji nisu prekomjerni i potrebni su za postizanje gore navedene svrhe;

brinemo da su Vaši osobni podaci ažurirani i točni (u svrhu potonjeg, možemo od Vas zatražiti da potvrdite osobne podatke koje držimo o Vama. Pozivamo Vas da nas samoinicijativno obavijestite o svakoj promjeni u Vašim osobnim podacima, bez odgađanja, kako bismo mogli osigurati da su Vaši osobni podaci ažurni); i

možemo obrađivati Vaše osjetljive podatke koje vi dobrovoljno pružite u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i isključivo koliko je to potrebno za relevantnu gore navedenu svrhu, gdje se podacima pristupa i obrađuje ga isključivo relevantno osoblje, pod odgovornošću jednog od naših zastupnika koji podliježe obvezi zaštite poslovne tajne i povjerljivosti.

Vaše osobne podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni ili u svrhu poštivanja pravnih ili zakonskih zahtjeva ili u trenutku Vašeg zahtjeva za brisanjem svih navedenih podataka.

Osim ako ova obavijesti o obradi osobnih podataka ne navodi drukčije, razdoblje čuvanja podataka je dok god postoji potreba ili dok korisnik sam ne odluči nakon Vašeg posljednjeg korištenja/pristupa relevantnoj internet stranici ili mobilnoj aplikaciji. Po proteku tog razdoblja, Vaši će se osobni podaci ukloniti iz naših aktivnih sustava.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Ova obavijest uređuje prava i obveze društva SPACE2C d.o.o, Zagreb, Zavrtnica 17, OIB 60246899994 (dalje: SPACE2C) kao vlasnika mobilne aplikacije MYPHARMASPACE (dalje: aplikacija ili MYPHARMASPACE) i registriranih korisnika u pitanjima korištenja osobnih podataka korisnika u marketinške svrhe.

MYPHARMASPACE može sadržavati veze s web stranicama ili uslugama trećih strana, to jest onih strana koje nisu SPACE2C ili neko od društva iz grupacije Salveo.

Nećemo uključiti oglase za proizvode i usluge trećih strana u Vaš sadržaj bez Vašeg pristanka (uključujući sponzorirani sadržaj). Ponuda oglasa putem takozvanih bannera nije obuhvaćena ovom izjavom, i možete primati bannere za oglase trećih strana.

Ako nam date pristanak, slat ćemo Vam promotivne poruke, oglase i druge informacije koje bi Vam mogle biti od interesa na temelju vaših preferencija i oglase društvenih mreža, putem platformi društvenih mreža, kao što su Facebook ili Google, ili putem naših partnera u oglašavanju.

Na temelju Vašeg pristanka oglašivačima pružamo izvješća o kategorijama osoba koji vide njihove oglase i o učinku njihovih oglasa, ali ne dijelimo podatke koji vas osobno identificiraju (podaci kao što su vaše ime ili adresa e-pošte, koji se sami mogu upotrijebiti kako bi vas se kontaktiralo ili identificiralo) osim ako nam date dopuštenje. Na primjer, pružamo opće demografske podatke i podatke koji zanimaju oglašivače (na primjer, da je oglas vidjela osoba koja živi u Varaždinu) kako bismo im pomogli bolje razumjeti njihovu publiku. Također potvrđujemo koji su oglasi na aplikaciji MYPHARMASPACE doveli do kupnje ili aktivnosti u vezi s oglašivačem.Sve naše online aktivnosti su u skladu s relevantnim propisima.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ime i prezime: Tajana Đulabić

E-mail: t.djulabic@salveo-pharma.com